22 Μαρτίου 2013

Η ΠΕΙΡΑΙΩΣ "ΠΑΙΡΝΕΙ" ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ CPB

Στην Τράπεζα Πειραιώς περνούν, σύμφωνα με πηγές, οι εν Ελλάδι δραστηριότητες της Τράπεζας Κύπρου και της Cyprus Popular Bank.

 Ο φάκελος, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, φέρεται να πηγαίνει πλέον στην Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Κομισιόν, ώστε να δώσει το “πράσινο φως” για την ολοκλήρωση της συναλλαγής.
Σημειώνεται ότι η Πειραιώς, με την κίνηση αυτή, κατοχυρώνει τη δεύτερη θέση στην εγχώρια τραπεζική αγορά και παίρνει προίκα προβλέψεις που αντιστοιχούν στο 33% του χαρτοφυλακίου μεταβιβαζόμενων δανείων.
Η Ελλάδα και η Κύπρος ανακοίνωσαν, νωρίτερα, ότι επήλθε συμφωνία για τη συντεταγμένη μεταβίβαση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικών που διατηρούν στην Ελλάδα τα υποκαταστήματα της Cyprus Popular Bank και της Τράπεζας Κύπρου. Αντίθετα, η εν Ελλάδι δραστηριότητα της Ελληνικής Τράπεζας εξαιρείται από τη συμφωνία λόγω μικρού μεγέθους (περί τα 2 δισ. ευρώ δάνεια και καταθέσεις 300 εκατ. ευρώ).
Η απόφαση δίνει βαθιά ανάσα στους καταθέτες της CPB στην Ελλάδα καθώς διασφαλίζει τις καταθέσεις και άνω των 100 χιλ. ευρώ ανεξαρτήτως των αποφάσεων που θα λάβει η Κύπρος για την εξυγίανση της τράπεζας.

Οι δύο προαναφερόμενες κυπριακές τράπεζες δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα μέσω υποκαταστημάτων και έχουν χορηγήσει δάνεια ονομαστικής αξίας περίπου 22 δισ. ευρώ, ενώ διατηρούν καταθέσεις περίπου 13,1 δισ. ευρώ.
Το σχέδιο μεταβίβασης, που αποκάλυψε το Euro2day, προβλέπει ότι οι κυπριακές τράπεζες θα μεταβιβάσουν το σύνολο των εν Ελλάδι δραστηριοτήτων τους (καταστήματα, προσωπικό, στοιχεία ενεργητικού και παθητικού), αφού πρώτα τις ανακεφαλαιοποιήσουν και σχηματίσουν προβλέψεις για δάνεια που να αντιστοιχούν στο δυσμενές σενάριο της Pimco.
Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι επί δανείων ονομαστικής αξίας 22 δισ. ευρώ οι προβλέψεις θα ανέλθουν σωρευτικά, σε περίπου 7,2 δισ. ευρώ. Έτσι, το δανειακό χαρτοφυλάκιο πωλείται στο 67% της ονομαστικής του αξίας, μαζί με τις καλύψεις του. Το καθαρό δανειακό χαρτοφυλάκιο (χορηγήσεις μείον οι προβλέψεις) διαμορφώνεται σε 15 δισ. ευρώ.
Με δεδομένο ότι το δυσμενές σενάριο της Pimco ήταν αρκετά αυστηρό και ως εκ τούτου συντηρητικό, στελέχη ελεγκτικών εταιρειών εκτιμούν ότι πιθανώς να προκύψει για τον αγοραστή κρυμμένη αξία. Δηλαδή να υπάρξει στο μέλλον ανάκτηση προβλέψεων στην περίπτωση βέβαια όπου η ελληνική οικονομία σταθεροποιηθεί.
Το σταθμισμένο ενεργητικό μετά τη διενέργεια των παραπάνω προβλέψεων του εν Ελλάδι χαρτοφυλακίου των κυπριακών τραπεζών διαμορφώνεται σύμφωνα με την αρχική προσέγγιση σε 14 – 14,5 δισ. ευρώ και θα χρειαστεί κεφάλαια ως και 1,5 δισ. ευρώ για να πληροί τις προδιαγραφές που θέτει η Τράπεζα της Ελλάδος (ελάχιστο Core Tier I στο 9%).
Με τίμημα 1 δισ. η εξαγορά
Τα παραπάνω κεφάλαια θα τα βάλουν, το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και οι κυπριακές τράπεζες σε αναλογία 67-33%. Από τα 1,5 δισ. δηλαδή, το ΤΧΣ θα καλύψει το 1 δισ. ευρώ και οι κυπριακές τράπεζες τα υπόλοιπα 500 εκατ.
Πρόκειται για αλλαγή στο αρχικό σχέδιο, το οποίο προέβλεπε ότι ΤΧΣ και κυπριακές τράπεζες θα έβαζαν από 750 εκατ. έκαστος για να ανακεφαλαιοποιήσουν τα εν Ελλάδι υποκαταστήματα Τράπεζας Κύπρου και CPB.
Η αλλαγή αποτελεί κίνηση βοηθείας της Ελλάδας προς την Κύπρο, η οποία συνετέλεσε στην ευόδωση της συμφωνίας και μειώνει τις ανάγκες ανακεφαλαιοποίησης των κυπριακών τραπεζών κατά 250 εκατ. ευρώ.
Ο αγοραστής καλείται να αγοράσει τις εν Ελλάδι δραστηριότητες των κυπριακών τραπεζών στο 67% της λογιστικής τους αξίας, ήτοι με “τίμημα” ύψους 1 δισ.
Το σχέδιο προβλέπει ότι θα υπάρξει οριστική αποτίμηση των διασπώμενων και πωλούμενων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού, βάσει της οποίας θα καθοριστούν και οι τελικές κεφαλαιακές ανάγκες αλλά και οι προβλέψεις.
πηγή: euro2day.gr

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

ΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΤΕ ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΣΑΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΤΕ ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΣΑΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ
Εἶσ' Ἕλληνας; Τί προσκυνᾶς; Σηκώσου ἀπάνω! Ἐμεῖς καὶ στοὺς θεοὺς ὀρθοὶ μιλοῦμε..