13 Μαρτίου 2013

Υπέρ της είσπραξης του χαρατσιού από τη ΔΕΗ ..."τείνει".. ο Άρειος Πάγος

Υπέρ της συνέχισης είσπραξης του ειδικού τέλους ακινήτων (χαρατσιού) από τη ΔΕΗ τείνει ο ‘Αρειος Πάγος, καθώς στην κρίσιμη συζήτηση της 22ας Μαρτίου 2013 στο Δ’ Τμήμα του Ανωτάτου Δικαστηρίου, ο εισηγητής αρειοπαγίτης Γ. Σακκάς θα προτείνει, σύμφωνα με πληροφορίες, να αναιρεθεί η απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου που είχε κρίνει τον περασμένο Δεκέμβρη αντισυνταγματικό το μέτρο.

Η συγκεκριμένη απόφαση, που είχε προκαλέσει πολιτικό σάλο καθώς βρέθηκε στο αέρα ένα εισπρακτικό μέτρο της κυβέρνησης είχε ανασταλεί από τον Άρειο Πάγο για λόγους δημοσίου συμφέροντος, ώστε να συνεχιστεί η είσπραξη του τέλους ακινήτων μέσω της ΔΕΗ, για να μην εκτροχιαστούν οι δημοσιονομικοί στόχοι σχετικά με το έλλειμμα του 2011 και του 2012. Στις 22 Μαρτίου όμως η συζήτηση θα αφορά την ουσία πλέον, δηλαδή την ορθότητα ή όχι εκείνης της απόφασης την οποία προσβάλλει το ΥΠ.ΟΙΚ.

Τι έλεγε η απόφαση

Η υπ΄ αριθμόν 1101/12 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (πρόεδρος Αικατερίνη Σπηλιωτοπούλου, Μαρία Βολίκα, εισηγήτρια και Κων/να Λουκαδάκου, δικαστική πάρεδρος) επί της ουσίας είχε αποφανθεί ότι:

Α) Το συγκεκριμένο μέτρο είναι αντισυνταγματικό αφού αποτελεί φόρο και όχι τέλος και με δεδομένη τη μειωμένη φοροδοτική ικανότητα των ελλήνων εκφεύγει των συνταγματικών επιταγών.

Β) Η ΔΕΗ πλέον δεν μπορεί να εισπράττει το ειδικό τέλος ακίνητης περιουσίας, αφού δεν έχει τέτοια αρμοδιότητα (δηλαδή να εισπράττει φόρους).

Γ) Η ΔΕΗ δεν μπορεί σε κάθε περίπτωση να διακόπτει το ρεύμα σε περίπτωση μη πληρωμής του χαρατσιού.

Τι λέει ο εισηγητής

Στην εισήγησή του ο αρεοπαγίτης Γ. Σακκάς που συμμετείχε και στην σύνθεση που ανέστειλλε την εν λόγω απόφαση, δέχεται τις απόψεις της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία είχε αποφανθεί πως το χαράτσι είναι συνταγματικό, αλλά η απειλή διακοπής του ρεύματος σε περίπτωση μη πληρωμής του είναι αντισυνταγματική.

Είναι χαρακτηριστικό πώς ο αρεοπαγίτης θα προτείνει να αναιρεί η απόφαση του Πολυμελούς καθώς θεωρεί ότι το χαράτσι συνιστά «ανεκτό περιορισμό της περιουσίας κατά την έννοια του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) και δέχεται επίσης ότι η επιβολή του δεν αντίκειται στο άρθρο 78 του Συντάγματος περί επιβολής φόρων, ούτε στο άρθρο 17 του Συντάγματος περί της ιδιοκτησίας, ούτε στο άρθρο 25 του Συντάγματος για την αρχή της αναλογικότητας. Η αιτιολόγηση μάλιστα πώς το χαράτσι δεν αποτελεί φόρο, δίδει το δικαίωμα είσπραξής του από τη ΔΕΗ.

Εξάλλου όπως θα πει αφού το «χαράτσι» επιβλήθηκε εκτάκτως για την αντιμετώπιση ιδιαίτερα δημοσιονομικού προβλήματος, «δεν μπορεί να θεωρηθεί επέμβαση στην περιουσία των φορολογουμένων δυσανάλογη σε σχέση με τον επιδιωκόμενο σκοπό, λαμβανομένου υπόψη το περιορισμένου χρονικού πλαισίου εφαρμογής του κατά τον Ν. 4021/2011 και του ύψους του σε σχέση με την αξία της βαρυνόμενης ακίνητης περιουσίας (έως 8 τοις χιλίοις).

Του Παναγιώτη Στάθη

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

ΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΤΕ ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΣΑΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΤΕ ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΣΑΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ
Εἶσ' Ἕλληνας; Τί προσκυνᾶς; Σηκώσου ἀπάνω! Ἐμεῖς καὶ στοὺς θεοὺς ὀρθοὶ μιλοῦμε..