24 Φεβρουαρίου 2013

Σαν σήμερα ο Α. Υψηλάντης κυκλοφόρησε κάτι άγνωστο στους “Νεοέλληνες”

Σαν σήμερα το 1821, ο Αλέξανδρος Υψηλάντης κυκλοφορεί την επαναστατική προκήρυξη «Μάχου υπέρ πίστεως και πατρίδος», με την οποία ζητά από τους Έλληνες της Μολδαβίας και της Βλαχίας να επαναστατήσουν.
Η ενέργειά του αυτή σηματοδοτεί και την επίσημη έναρξη της Επανάστασης στις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες, και οδηγεί στην γενίκευση του μεγάλου αγώνα κατά των Τούρκων. Η συνέχεια γνωστή….
Ο αγών στέφτηκε με επιτυχία. Το νεοελληνικό κράτος έτυχε της ελευθέρωσης από τους Έλληνες, για να μπορεί με άνεση να κυβερνείται καταρχήν από τους Βαυαρούς, μετά από 10 οικογένειες, και να καταλήξει στους Γερμανούς. 
“Μάχου υπέρ πίστεως και πατρίδος”. Ακούγεται και φαντάζει τόσο μακρινό. Τόσο ξένο με την Ελληνική πραγματικότητα και τους Νεοέλληνες. Για ποιό άραγε πράγμα, για ποιά ιδέα, για ποιό ιδανικό, θα αποφάσιζαν οι νεοέλληνες να μαχούν υπέρ πίστεως, και κυρίως υπέρ πατρίδος; 
Πάντως, αν κρίνω από τις τελευταίες δεκαετίες, για τα μόνα που έχω δει τους Έλληνες να μάχονται είναι: να κλείσουν  τους δρόμους για να μην υποβιβαστεί η ομάδα τους, για την υψηλή φορολόγηση των ακριβών αυτοκινήτων, για να βγεί ο σωτήρας Καραμανλής (x2), ο σωτήρας Παπανδρέου (x2), ο σωτήρας Μητσοτάκης, ο σωτήρας Σημίτης, ο σωτήρας Σαμαραοβενιζελοκουβέλης, για να βρουν καλή ξαπλώστρα στη Μύκονο, για να πάρουν καλή θέση στάθμευσης στη μπουζουκερί, να παλέψουν για να φανούν προεκλογικά ότι στηρίζουν τον βουλευτή, τον δήμαρχο, τον περιφερειάρχη μπας και τους βολέψει, για να πάρουν διακοποδάνειο….. και άλλα τέτοια θεάρεστα, και πατριωτικά.
Για ποιό κράτος να βγούμε στο πεδίο μάχης υπέρ πίστεως και πατρίδος;
Για αυτό που ο Μακρυγιάννης έλεγε ότι “οι Έλληνες πολιτικοί κάθησαν με τους ξένους και μάχονταν να περισκύσουν καθείς την δική του φατρία. Ρώσους ο ένας, Βαυαρούς ο άλλος, Άγγλους ο τρίτος, και από κοντά και ο τότε Ολάντ”, για να καταλήξει “Δυστυχισμένη Ελλάς. Δυστυχισμένοι Έλληνες. Αναθεματισμένοι κυβερνήτες”.
Μήπως για αυτό το κράτος που με όργανα τους τραπεζίτες και τα ΜΜ”Ε” έχει καταλύσει και χαλκεύσει την δικαιοσύνη “πράγμα πολλών χρυσίων τιμιώτερον” που έλεγε ο Πλάτων;
Ή μήπως για αυτό το κράτος που πρόσφατε διόρισε ως Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων μια ομάδα που θυμίζει πάνελ της Ανίτας Πάνιας με επικεφαλής την Ρεπούση του “αριστερού” Κουβέλη;
Όχι, δεν περιμένω από τους βολεμένους και παρτάκηδες νεοέλληνες να πάρουν το νόμο στα χέρια τους και να βγούν να πολεμήσουν για τoν “νυν υπέρ πάντων αγώνα”. Και ας είναι εύκολο να δώσουν λύση με το να κατέβουν οι 1.5 εκατ. άνεργοι στο Σύνταγμα για 10 μέρες (να δω ποιά ΜΑΤ και ποιοί κουκουλοφόροι θα έχουν τα κότσια να προσπαθήσουν να σπάσουν ένα κλοιό 1.5 εκατ. διαδηλωτών). Και ας είναι εύκολο να καταλύσουν το κράτος, απέχοντας επί 2-3 μήνες από οποιαδήποτε πληρωμή για το κράτος, τις ΔΕΚΟ και τις τράπεζες. Όχι δεν περιμένω από τους νεοραγιάδες έλληνες (με μικρό ε), να δώσουν μάχη,  εκτός από την μάχη του ποιός θα έχει την καλή θέση του καναπέ ως άλλος Sheldon στο Big Bang Theory.
Περιμένω όμως -όπως και τότε-, αυτούς που θα ξεκινήσουν τον αγώνα. Αυτούς που πραγματικά θέλουν ελεύθερη πατρίδα την Ελλάδα μας. Αυτούς που δεν θέλουν μια δανεική χώρα στο όνομα της διακράτησης των όποιων ελάχιστων πια ανέσεων τους.
Ζητάω πολλά; Μάλλον. Ίσως για αυτό και ο Παπαδιαμάντης είχε πει “Από τότε που απελευθερωθήκαμε, η μόνη ασχολία μας είναι οι εκλογές. Επί 70 έτη δηλαδή μεταλλάξαμε τυράννους, τους οποίους μέσα από τις εκλογές, φανταζόμαστε ότι τους αντικαθιστούμε συχνότερα”.

 Επίκαιρος
ΜΑΧΟΥ ΥΠΕΡ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΔΟΣ
 
Η ώρα ήλθεν, ω Άνδρες Έλληνες! Πρό πολλού οι λαοί της Ευρώπης, πολεμούντες υπέρ των ιδίων Δικαιωμάτων και ελευθερίας αυτών, μας επροσκάλουν εις μίμησιν, αυτοί, καίτοι οπωσούν ελεύθεροι, επροσπάθησαν όλαις δυνάμεσι να αυξήσωσι την ελευθερίαν, και δι’ αυτής πάσαν αυτών την Ευδαιμονίαν.
 Οι αδελφοί μας και φίλοι είναι πανταχού έτοιμοι, οι Σέρβοι, οι Σουλιώται, και όλη η Ηπειρος, οπλοφορούντες μας περιμένωσιν· ας ενωθώμεν λοιπόν με Ενθουσιασμόν! η Πατρίς μάς προσκαλεί!
 Η Ευρώπη, προσηλώνουσα τους οφθαλμούς της εις ημάς, απορεί διά την ακινησίαν μας, ας αντηχήσωσι λοιπόν όλα τα Όρη τής Ελλάδος από τον Ήχον τής πολεμικής μας Σάλπιγγος, και αι κοιλάδες από την τρομεράν κλαγγήν των Αρμάτων μας. Η Ευρώπη θέλει θαυμάση τας ανδραγαθίας μας, οι δε τύραννοι ημών τρέμοντες και ωχροί θέλουσι φύγει απ’ έμπροσθέν μας.
 Οι φωτισμένοι λαοί της Ευρώπης ενασχολούνται εις την αποκατάστασιν της ιδίας ευδαιμονίας· και πλήρεις ευγνωμοσύνης διά τας προς αυτούς των Προπατόρων μας ευεργεσίας, επιθυμούσι την ελευθερίαν της Ελλάδος.
 Ημείς, φαινόμενοι άξιοι της προπατορικής αρετής και του παρόντος αιώνος, είμεθα Εύελπεις, να επιτύχωμεν την υπεράσπισιν αυτών και βοήθειαν· πολλοί εκ τούτων φιλελεύθεροι θέλουσιν έλθη, διά να συναγωνισθώσι με ημάς. Κινηθήτε, ω φίλοι, και θέλετε ιδή μίαν Κραταιάν δύναμιν να υπερασπισθή τα δίκαιά μας! Θέλετε ιδή και εξ αυτών των εχθρών μας πολλούς, οίτινες, παρακινούμενοι από την δικαίαν μας αιτίαν, να στρέψωσι τα Νώτα προς τον εχθρόν και να ενωθώσι με ημάς· ας παρρησιασθώσι με ειλικρινές φρόνημα, η Πατρίς θέλει τους εγκολπωθή! Ποίος λοιπόν εμποδίζει τους ανδρικούς σας Βραχίονας; ο άνανδρος εχθρός μας είναι ασθενής και αδύνατος. Οι στρατηγοί μας έμπειροι και όλοι οι ομογενείς γέμουσιν ενθουσιασμού! ενωθήτε λοιπόν, ω ανδρείοι και μεγαλόψυχοι Έλληνες! ας σχηματισθώσι φάλαγκες εθνικαί, ας εμφανισθώσι Πατριωτικαί λεγεώνες, και θέλετε ιδή τους παλαιούς εκείνους Κολοσσούς του δεσποτισμού να πέσωσιν εξ ιδίων, απέναντι των θριαμβευτικών μας Σημαίων! Εις την φωνήν της Σάλπιγκός μας όλα τα παράλια του Ιωνίου και Αιγέου πελάγους θέλουσιν αντηχήση· τα Ελληνικά πλοία, τα οποία εν καιρώ ειρήνης ήξεραν να εμπορεύωνται, και να πολεμώσι, θέλουσι σπείρη εις όλους τους λιμένας του τυράννου με το πυρ και την μάχαιραν, την φρίκην και τον θάνατον...
 Ποία ελληνική ψυχή θέλει αδιαφορήση εις την πρόσκλησιν της Πατρίδος; Εις την Ρώμην ένας του Καίσαρος φίλος σείων την αιματομένην χλαμύδα του τυράννου εγείρει τον λαόν. Tι θέλετε κάμη Σεις ω Έλληνες, προς τους οποίους η Πατρίς γυμνή δεικνύει μεν τας πληγάς της και με διακεκομμένην φωνήν επικαλείται την βοήθειαν των τέκνων της; Η θεία πρόνοια, ω φίλοι Συμπατριώται, ευσπλαγχνισθείσα πλέον τας δυστυχίας μας ηυδόκησεν ούτω τα πράγματα, ώστε με μικρόν κόπον θέλομεν απολαύση με την ελευθερίαν πάσαν ευδαιμονίαν. Αν λοιπόν από αξιόμεμπον αβελτηρίαν αδιαφορήσωμεν, ο τύραννος γενόμενος αγριώτερος θέλει πολλαπλασιάση τα δεινά μας, και θέλομεν καταντήση διά παντός το δυστυχέστερον πάντων των εθνών.
 Στρέψατε τους οφθαλμούς σας, ω Συμπατριώται, και ίδετε την ελεεινήν μας κατάστασιν! ίδετε εδώ τους Ναούς καταπατημένους! εκεί τα τέκνα μας αρπαζόμενα διά χρήσιν αναιδεστάτην της αναιδούς φιληδονίας των βαρβάρων τυράννων μας! τους οίκους μας γεγυμνωμένους, τον αγρούς μας λεηλατισμένους και ημάς αυτούς ελεεινά ανδράποδα!
 Είναι καιρός να αποτινάξωμεν τον αφόρητον τούτον Ζυγόν, να ελευθερώσωμεν την Πατρίδα, να κρημνίσωμεν από τα νέφη την ημισέληνον να υψώσωμεν το σημείον, δι’ ου πάντοτε νικώμεν! λέγω τον Σταυρόν, και ούτω να εκδικήσωμεν την Πατρίδα, και την Ορθόδοξον ημών Πίστιν από την ασεβή των ασεβών Καταφρόνησιν.
 Μεταξύ ημών ευγενέστερος είναι, όστις ανδρειοτέρως υπερασπισθή τα δίκαια της Πατρίδος, και ωφελιμοτέρως την δουλεύση. Το έθνος συναθροιζόμενον θέλει εκλέξη τους Δημογέροντάς του, και εις την ύψιστον ταύτην Βουλήν θέλουσιν υπείκει όλαι μας αι πράξεις...
 Ας κινηθώμεν λοιπόν μέ εν κοινόν φρόνιμα, oι πλούσιοι ας καταβάλωσιν μέρος της ιδίας περιουσίας, oι ιερoί ποιμένες ας εμψυχώσωσι τον λαόν με το ίδιόν των παράδειγμα, και oι πεπαιδευμένοι ας συμβουλεύσωσιν τα ωφέλιμα. Oι δε εν ξέναις αυλαίς υπουργούντες στρατιωτικοί και πολιτικοί ομογενείς, αποδίδοντες τας ευχαριστίας εις ην έκαστος υπουργεί δύναμιν, ας ορμήσωσιν όλοι εις το ανοιγόμενον ήδη μέγα και λαμπρόν στάδιον, και ας συνεισφέρωσιν εις την πατρίδα τον χρεωστούμενον φόρον, και ως γενναίoι ας ενοπλισθώμεν όλοι άνευ αναβολής καιρού με το ακαταμάχητον όπλον της ανδρείας και υπόσχομαι εντός ολίγου την νίκην και μετ' αυτήν παν αγαθόν. Πoίoι μισθωτοί και χαύνοι δούλοι τολμούν να αντιπαραταχθώσιν απέναντι λαού, πολεμούντος υπέρ της ιδίας ανεξαρτησίας; Μάρτυρες oι Ηρωικοί αγώνες των προπατόρων μας· Μάρτυς η lσπανία, ήτις πρώτη και μόνη κατετρόπωσε τας αηττήτους φάλαγκας ενός τυράννου.
 Με την Ένωσιν, ω Συμπολίται, με το προς την ιεράν Θρησκείαν Σέβας, με την προς τους Νόμους και τους Στρατηγούς υποταγήν, με την ευτολμίαν και σταθηρότητα, η νίκη μας είναι βεβαία και αναπόφευκτος, αυτή θέλει στεφανώση μέ δάφνας αειθαλείς τους Ηρωικούς αγώνας μας, αυτή με χαρακτήρας ανεξαλείπτους θέλει χαράξη τα ονόματα ημών εις τον ναόν της αθανασίας, διά το παράδειγμα των επερχομένων γενεών. Η Πατρίς θέλει ανταμείψη τα ευπειθή και γνήσιά της τέκνα με τα βραβεία της δόξης και τιμής· τα δε απειθή και κωφεύοντα εις την τωρινήν της πρόσκλησιν, θέλει αποκηρύξη ως νόθα και Ασιανά σπέρματα, και θέλει παραδώση τα ονόματά των, ως άλλων προδότων, εις τον αναθεματισμόν και κατάραν των μεταγενεστέρων.
Ας καλέσωμεν λοιπόν εκ νέου, ω Ανδρείοι και μεγαλόψυχοι Έλληνες, την ελευθερίαν εις την κλασικήν γην της Ελλάδος! Ας συγκροτήσωμεν μάχην μεταξύ του Μαραθώνος και των Θερμοπυλών! Ας πολεμήσωμεν εις τους τάφους των Πατέρων μας, οι οποίοι, διά να μάς αφήσωσιν ελευθέρους, επολέμησαν και απέθανον εκεί! Το αίμα των τυράννων είναι δεκτόν εις την σκιάν τον Επαμεινώνδου Θηβαίου, και του Αθηναίου Θρασυβούλου, οίτινες κατετρόπωσαν τους τριάκοντα τυράννους, εις εκείνας του Αρμοδίου και Αριστογείτωνος, οι οποίοι συνέτριψαν τον Πεισιστρατικόν ζυγόν, εις εκείνην του Τιμολέοντος, όστις απεκατέστησε την ελευθερίαν εις την Κόρινθον και τας Συρακούσας, μάλιστα εις εκείνας τον Μιλτιάδου και Θεμιστοκλέους, του Λεωνίδου και των τριακοσίων, οίτινες κατέκοψαν τοσάκις τους αναριθμήτους στρατούς των βαρβάρων Περσών, των οποίων τους βαρβαροτέρους και ανανδροτέρους απογόνους πρόκειται εις ημάς σήμερον, με πολλά μικρόν κόπον, να εξαφανίσωμεν εξ ολοκλήρου.
 Εις τα όπλα λοιπόν φίλοι η Πατρίς Μάς Προσκαλεί!
Αλέξανδρος Υψηλάντης
Την 24ην Φεβρεαρίου 1821 Εις το γενικόν στρατόπεδον του Ιασίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

ΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΤΕ ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΣΑΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΤΕ ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΣΑΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ
Εἶσ' Ἕλληνας; Τί προσκυνᾶς; Σηκώσου ἀπάνω! Ἐμεῖς καὶ στοὺς θεοὺς ὀρθοὶ μιλοῦμε..