26 Ιανουαρίου 2013

Διαβάστε πώς γίνετε η παρακράτηση-ληστεία απο μισθούς και συντάξεις

Ψηφίστηκε στη Βουλή κι εστάλη στις εφορίες  η αναλυτική εγκύκλιος για την παρακράτηση φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν.3986/2011 στα εισοδήματα από μισθούς, ημερομίσθια, συντάξεις και λοιπές παροχές που θα καταβληθούν στους δικαιούχους από 1-1-2013 και μετά με βάση τη νέα φορολογική κλίμακα μισθωτών – συνταξιούχων όπως αυτή προβλέπεται στις διατάξεις του ν.4110/2013 (ΦΕΚ Α´17/23.1.2013). 
Εκατομμύρια μισθωτοί και συνταξιούχοι –και ειδικά όσοι έχουν παιδιά- με βάση τις οδηγίες του υπουργείου Οικονομικών για το πώς θα διενεργείται στο εξής η παρακράτηση
φόρου κατά την καταβολή μισθών και συντάξεων, θα δουν από το τέλος του μήνα λιγότερα λεφτά «στην τσέπη».

Με την εγκύκλιο που υπέγραψε ο υφυπουργός Οικονομικών Γιώργος Μαυραγάνης, ορίζεται ότι οι εργοδότες και τα ασφαλιστικά Ταμεία θα πρέπει από 1-1-2013 και στο εξής να διενεργούν παρακράτηση στους  μισθούς ή συντάξεις που καταβάλλουν.

Εκτός από τον φόρο που αναλογεί κάθε μήνα στα ποσά που δίνουν, με βάση τη νέα φορολογική κλίμακα που ισχύει για τα εισοδήματα του 2013, θα παρακρατούν επιπλέον και την Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης, όπως προκύπτει με βάση το ύψος των αποδοχών των δικαιούχων.

Η εγκύκλιος ορίζει όμως και ότι δεν πρέπει να γίνεται η ίδια παρακράτηση και στις περιπτώσεις όπου ο μισθός καταβάλλεται με έκδοση τιμολογίου ή απόδειξης για παροχή υπηρεσιών (μπλοκάκι). Ακόμα και όταν υπάρχει σχέση μισθωτής εργασίας και όχι παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών, στις περιπτώσεις αυτές παρακρατείται φόρος 20% .

Στην μηνιαία παρακράτηση πάντως, θα πρέπει το λογιστήριο του εργοδότη να αφαιρεί από το ποσό του φόρου που αναλογεί κάθε μήνα το ποσό της έκπτωσης φόρου που δικαιούνται όλοι οι μισθοσυντήρητοι (100-2100 ευρώ το χρόνο) με καθαρές αποδοχές έως 42.000 ευρώ το χρόνο.

Στην έννοια του μηνιαίου καθαρού εισοδήματος που φορολογείται περιλαμβάνεται η σύνταξη, ο μισθός και οποιεσδήποτε άλλες αμοιβές της ίδιας περιόδου (υπερωρίες, επίδομα παραγωγής, πριμ παρουσίας, προσαύξηση για απασχόληση νυκτερινή – Κυριακών – αργιών κτλ.),  που εκκαθαρίζονται μαζί, στην ίδια μισθοδοτική κατάσταση με το μισθό.Επιπλέον στα εισοδήματα που καταβάλλονται αναδρομικά, ο φόρος που παρακρατείται υπολογίζεται με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) στο καταβαλλόμενο ποσό.

 Πώς υπολογίζεται η παρακράτηση φόρου και εισφοράς αλληλεγγύης σε μισθούς-συντάξεις


Πηγή:www.reporter.gr

ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ - ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
Κλιμάκιο εισοδήματος (ευρώ)     Φορολογικός
συντελεστής %     Φόρος κλιμακίου (ευρώ)     Σύνολο Εισοδήματος (ευρώ)     Σύνολο Φόρου (ευρώ)
25.000     22     5.500     25.000     5.500
17.000     32     5.440     42.000     10.940
Υπερβάλλον     42                 
Το υπουργείο Οικονομικών καθιερώνει έκπτωση φόρου 2.100 ευρώ για ετήσια εισοδήματα ως 21.000 ευρώ, η οποία σταδιακά μειώνεται κατά 100 ευρώ για κάθε 1.000 ευρώ εισοδήματος πάνω από 21.000 ευρώ, για να μηδενιστεί η συγκεκριμένη έκπτωση όταν το ετήσιο εισόδημα είναι 42.000 ευρώ και άνω.
Στην εγκύκλιο αναφέρονται και συγκεκριμένα παραδείγματα:
α) Έστω ότι μισθωτός του Δημοσίου λαμβάνει για παράδειγμα καθαρές μηνιαίες αποδοχές 1.650 ευρώ (σταθερές για όλους τους μήνες του 2013).
Ετήσιο καθαρό εισόδημα: 12*1.650=19.800 ευρώ
Ετήσιος φόρος (βάσει κλίμακας και βάσει των μειώσεων της παρ.2 του άρθρου 9): 4.356-2.100=2.256 ευρώ
Μείωση φόρου λόγω παρακράτησης: 2.256*1,5%=33,84 ευρώ
Φόρος που πρέπει να παρακρατείται κάθε μήνα: 2.256- 33,84=2.222,16/12=185,18 ευρώ
Μηνιαία παρακράτηση έναντι της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν.3986/2011
Αναγωγή σε ετήσιο καθαρό εισόδημα: 12*1.650=19.800 (1%)
Συνεπώς, 1.650*1%=16,50 ευρώ

β) Έστω ότι μισθωτός του ιδιωτικού τομέα λαμβάνει για παράδειγμα καθαρές μηνιαίες αποδοχές 1.650 ευρώ (σταθερές για όλους τους μήνες του 2013), το Δεκέμβριο καθαρό δώρο Χριστουγέννων 1.650 ευρώ, τον Απρίλιο καθαρό δώρο Πάσχα 825 ευρώ και τον Ιούλιο καθαρό επίδομα αδείας 825 ευρώ.
Ετήσιο καθαρό εισόδημα: 14*1.650=23.100 ευρώ
Ετήσιος φόρος (βάσει κλίμακας και βάσει των μειώσεων της παρ.2 του
άρθρου 9): 5.082-1.900=3.182 ευρώ
Μείωση φόρου λόγω παρακράτησης: 3.182*1,5%=47,73 ευρώ
Φόρος που πρέπει να παρακρατείται κάθε μήνα:3.182- 47,73=3.134,27/14=223,88 ευρώ
Φόρος που πρέπει να παρακρατηθεί κατά την καταβολή του δώρου Χριστουγέννων: 3.134,27/14=223,88 ευρώ
Φόρος που πρέπει να παρακρατηθεί κατά την καταβολή του δώρου Πάσχα: 3.134,27/28=111,94 ευρώ
Φόρος που πρέπει να παρακρατηθεί κατά την καταβολή του επιδόματος αδείας: 3.134,27/28=111,94 ευρώ
Ποσά που πρέπει να παρακρατηθούν έναντι της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν.3986/2011
Αναγωγή σε ετήσιο καθαρό εισόδημα: 14*1.650=23.100 (2%)
Συνεπώς:
Παρακράτηση κατά την καταβολή του μηνιαίου μισθού,1.650*2%=33ευρώ
Παρακράτηση κατά την καταβολή δώρου Χριστουγέννων,1.650*2%= 33ευρώ
Παρακράτηση κατά την καταβολή δώρου Πάσχα,825*2%=16,50 ευρώ
Παρακράτηση κατά την καταβολή επιδόματος αδείας,825*2%=16,50 ευρώ
γ) Έστω ότι ο μισθωτός της προηγούμενης περίπτωσης (β) λαμβάνει κατά το μήνα Σεπτέμβριο του 2013 ένα έκτακτο εφάπαξ ποσό 3.000 ευρώ το οποίο συνεντέλλεται με τις τακτικές αποδοχές.
Αναγωγή σε ετήσιο καθαρό εισόδημα: 14*1.650=23.100+3.000=26.100ευρώ
Ετήσιος φόρος (βάσει κλίμακας και βάσει των μειώσεων της παρ.2 του άρθρου 9): 5.852-1.600=4.252 ευρώ
Μείωση φόρου λόγω παρακράτησης: 4.252*1,5%=63,78 ευρώ
Φόρος που πρέπει να παρακρατηθεί, πέραν της μηνιαίας παρακράτησης ΦΜΥ του μήνα Σεπτεμβρίου, κατά την καταβολή του έκτακτου εφάπαξ ποσού: 4.252-63,78=4.188,22-(223,88*14)=1.053,90 ευρώ
Ποσό έναντι της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν.3986/2011 που πρέπει να παρακρατηθεί, πέραν της μηνιαίας παρακράτησης της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του ίδιου άρθρου και νόμου του μήνα Σεπτεμβρίου, κατά την καταβολή του έκτακτου εφάπαξ ποσού
Αναγωγή σε ετήσιο καθαρό εισόδημα:14*1.650=23.100+3.000=26.100 (2%) Συνεπώς, 3.000*2%=60 ευρώ


Πηγή:www.reporter.gr

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

ΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΤΕ ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΣΑΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΤΕ ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΣΑΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ
Εἶσ' Ἕλληνας; Τί προσκυνᾶς; Σηκώσου ἀπάνω! Ἐμεῖς καὶ στοὺς θεοὺς ὀρθοὶ μιλοῦμε..